Απλή κίνηση και στροφές

Στο σημερινό μάθημα δοκιμάσαμε την απλή κίνηση, την στροφή 90 μοιρών και την ανοιχτή στροφή σε μια ακτίνα 50 εκατοστών. Για την υλοποίηση αυτών των ασκήσεων δεν έγινε χρήση αισθητήρων.
Comments