Η πρώτη μεγάλη διαδρομή του Ρομπότ

Αφού λοιπόν μάθαμε να δίνουμε απλές εντολές κίνησης στο Ρομπότ μας, σήμερα το προγραμματίσαμε να κινηθεί σε μια μεγάλη διαδρομή με στροφές.

Η διαδρομή που πρέπει να εκτελέσει το Ρομπότ


Comments