Αναγνώριση χρωμάτων σε μια διαδρομή

Το ρομπότ μας σε αυτή την άσκηση κάνει αναγνώριση χρωμάτων σε μια διαδρομή με χρώματα. Μόλις συναντήσει κάποιο χρώμα σταματά, το αναγνωρίζει, το εμφανίζει με μήνυμα στην οθόνη ή το λέει και συνεχίζει ώσπου να συναντήσει άλλο χρώμα.
Comments