Τετράγωνο με αισθητήρα αφής

Αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με αισθητήρες. Το ρομπότ με τον αισθητήρα αφής καταλαβαίνει ότι έχει φτάσει σε ένα εμπόδιο και αλλάζει πορεία.

Κάναμε παρόμοια άσκηση με τον αισθητήρα υπερήχων, όπου το ρομπότ βλέπει το εμπόδιο και σταματά πριν το φτάσει και αλλάζει πορεία για να προχωρήσει προς κάποια άλλη διαδρομή.

Comments